Kvalitetssystem

Vårt arbete på Amtele är kvalitetssäkrat med certifiering av Intertek enligt ISO 9001:2015.
Relationen mellan Amteles personal och kunderna är vår största tillgång och vi arbetar med att ständigt förbättra oss så att ni alltid ska få bästa service och era varor i tid.

Morgan Hjelm, VD

 

Certifikat