Pulsite | Flow indicator

Pulsite | Flödesindikator

Batterimatad flödesindikator som även visar totalflöde. Flödesindikator för panelmontage eler väggmontage. DC matad indikator och upp till 5 års livslängd vid batterimatning.

Den här panel- eller ytmonterade digitala flödesindikatorn behöver ingen extern matning och kan kundanpassas för många användningsområden. Programmering av den sker enkelt på frontpanelen.

Produktblad

What can we help you with?