Bailer PVC med två ventiler

Bailer PVC med två ventiler

In-Situ Europe klara PVC bailers med två ventiler är en kostnadseffektiv lösning för att enkelt ta vattenprover från ett specifikt djup i ett borrhål.

Används för
– Provtagning från ett specifikt djup i ett hål (toppvikt rekommenderas)
-Rutinmässig provtagning i borrhål

What can we help you with?