Mantlade temperturgivare

Mantlade temperturgivare

Mantlade givare med mineral isolering för alla behov.

XL-PTTK, XL-PTTN
Temperatursensor lämplig för mätning på svåråtkomliga platser och i applikationer som kräver användning av flexibla sensorer med små diametrar och låg termisk tröghet.

PTTJ, PTTK
Temperatursensor lämplig för mätning på svåråtkomliga platser och i applikationer som kräver användning av flexibla sensorer med små diametrar och låg termisk tröghet.

PTR-2, PTR-3
Temperaturgivare som är lämplig för tillfällig mätning av vätskor, halvflytande massor eller lösa material. Bärbara temperaturmätare avsedda för samarbete med motståndsgivare används för att läsa mätresultaten.

PTTJ-147, PTTK-147
Termoelementssensor i extra mantel som är lämplig för temperaturmätning av vätskor, halvflytande massor eller lösa material. Ytterligare härdande skikt på mantelspetsen ökar dess nötningsmotstånd.

PTTJ-183, PTTK-183
Mineralisolerad sensor med förstärkt mantel som är lämplig för mätning av vätskor, halvflytande massor eller lösa material med hög täthet eller flöde under förhållanden med stora vibrationer.

PTTJ-453, PTTK-453, PTOP-453
Mineralisolerad sensor med förstärkt mantel som är lämplig för mätning av vätskor, halvflytande massor eller lösa material med hög täthet eller flöde under förhållanden med stora vibrationer.​

PTTJ-533, PTTK-533, PTOP-533
Temperaturgivare lämplig för mätning av vätskor, halvflytande massor eller lösa material i tankar. Temperaturmätning kan utföras på tre olika nivåer samtidigt.

PTOP-186, PTTJ-186, PTTK-186
Temperaturgivare som är lämplig för mätning på svåråtkomliga platser och i applikationer som kräver användning av flexibla sensorer med små diametrar, bra vibrations- och chockmotstånd och låg termisk tröghet.

What can we help you with?